Het doorontwikkelen van een franchiseorganisatie

In het najaar van 2020 benadert Olympia mij voor de interimpositie van directeur Franchise. Olympia, een middelgroot uitzendbureau met een landelijke dekking, kent een duaal bedrijfsmodel: naast 50 “eigen vestigingen” heeft Olympia ongeveer 75 vestigingen die worden geleid door ruim 30 franchiseondernemers.

Behalve het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen in termen van omzet en winst ligt er een duidelijke opdracht: het aanscherpen van de meerjarenstrategie met een aantrekkelijk perspectief voor de franchiseondernemers. Dit leidt tot het Masterplan Franchise met daarin een duidelijke toekomstvisie op Franchise bij Olympia. Een belangrijk onderdeel van dit Masterplan is de nieuwe franchiseovereenkomst die Olympia in staat stelt om (nieuwe) ondernemers langdurig aan zich te verbinden.,

Begin 2022 wordt de aangescherpte strategie van Olympia gepresenteerd aan de volledige organisatie met daarin een duidelijke toekomstvisie en wordt er samen met de ondernemers gewerkt aan een uitdagende waardepropositie voor “ondernemen bij Olympia”. Ook wordt er intensief samengewerkt aan een nieuwe franchiseovereenkomst. In het najaar van 2022 start eerst een interne en daarna een externe campagne voor het werven van nieuwe ondernemers. Dit leidt binnen een 1/2 jaar  tot de start van drie nieuwe ondernemers.

Het was bijzonder interessant om in de duale setting van Olympia te acteren. Het samenwerken met de ondernemers vraagt doorzettingsvermogen en flexibiliteit, maar geeft ook veel positieve dynamiek en energie. Uiteindelijk hebben we in een mooie samenwerking grote stappen voorwaarts gezet en er ligt een stevig fundament voor Franchise bij Olympia.