Van 2 naar 3 naar 1…

Grolsch besloot om op een nieuwe locatie een nieuwe brouwerij te bouwen. Op dat moment had de brouwerij al 2 brouwerijen op 2 andere locaties.

Mijn opdracht was het organiseren van een integrale personeelsplanning (vast en flexibel personeel) die het mogelijk maakte dat er gedurende elke fase het juiste aantal gekwalificeerde medewerkers aanwezig was zodat dat de bierbrouwer enerzijds haar klanten kon bedienen en anderzijds de nieuwe brouwerij in gebruik kon nemen.

Het resultaat was een migratie waarbij de klanten altijd op tijd beleverd zijn en de nieuwe brouwerij volgens planning in gebruik genomen is.